Szerzői jogvédelem

Tájékoztató a szerzői jogvédelemről és védjegyjogosultságról

 

A V’P’S’ SYSTEM HUNGARY által üzemeltetett honlap főoldala és annak összes oldala szerzői jogi védelem alatt áll! A főoldalunkra és annak bármely oldalára történő belépésével Ön elfogadja, hogy a www.munkaestuzvedelem.eu  website – on lévő leírások, információk és tájékoztatók a cégünk szellemi tulajdonát képezik. A V’P’S’ SYSTEM HUNGARY fenntart magának minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, ahogyan a cég termékkatalógusaiban szereplő fotók és leírások bárminemű másolása is csak a jogtulajdonos engedélyével történhet. Mindezekre külön is felhívjuk a figyelmet mind a termék-katalógusunkon, mind a honlapunkon, ahol feltüntetjük a hozzájárulás feltételeit és módját is.

Honlapunk és termékkatalógusaink kialakítása, elrendezése és tartalma az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény értelmében védelem alatt áll, mely írásos engedélyünk nélkül semmilyen formában (sem részben, sem egészben) nem másolható. A V’P’S’ SYSTEM HUNGARY előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap és katalógus egészének vagy részeinek feldolgozása, másolása, vagy átfogalmazás után történő felhasználása, valamint értékesítése, továbbadása. Ezen szabályok különös tekintettel vonatkoznak arra, hogy a fentiek sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes, vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem segíthetik elő.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A V’P’S’ SYSTEM HUNGARY követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Védjegytörvény 12. §-a értelmében a védjegyoltalom alapján a V’P’S’ SYSTEM HUNGARY -nak mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van ezen védjegy használatára, ennek megfelelően bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a megjelölt védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében (9. és a 25. árujegyzék) szereplőkkel; illetőleg olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

Tisztelettel: Baráth István ügyvezető